دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
یکشنبه, 02 اردیبهشت,1403فصلنامه شمیم نرجس

فصلنامه ‏ شمیم نرجس از سال 1379 در راستای تحقق اهداف اساس‏نامه مؤسسه‏ علمی - تحقیقی مکتب نرجس(س) به همّت و توصیه عالمه­ فقیده استاد طاهایی(ره) شروع به فعالیت نموده در تاریخ 1387/8/11 مجوز انتشار بین‏ المللی را کسب نمود.

 

اهداف نشریه:

Δ    نشر تحقیقات و پژوهش‌های ارزنده دینی متناسب با نیازهای جامعه با رویکرد ادبی، هنری.

Δ    ایجاد انگیزه برای ارائه‏  نظرات صاحب نظران، کارشناسان، پژوهشگران و استادان حوزه.

Δ    بسترسازی زمینه‏ های پژوهش طلّاب و دانشجویان.

Δ    طرح مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقای سطح علمی مخاطب عام.

کادر اجرایی:

صاحب امتیاز: مدرسه علمیه نرجس(س)

مدیر مسئول: اکرم نصیری

سردبیر: فاطمه زند اقطاعی

هیئت علمی: منور شایسته‌خوی، اعظم رحمت آبادی، طیبه رثایی، عذرا مرادی، مژگان سخایی، منصوره تقربی، مائده رضایی، زهرا طهرانیان، مریم پورحسینی، عفت ترک، مریم راشد، فاطمه اکبری، محبوبه کامل.

طراحی و صفحه آرایی: گروه گرافیک مکتب نرجس، ریحانه زینلی نیا و زهره بهروز، .

گستره توزیع: بین الملل.

نشانی: مشهد، انتهای دانش غربی، مؤسّسه علمی تحقیقی مکتب نرجس(س)، واحد نشریه.

تلفن: 38544677-38595040-051 داخلی 153.

ارتباط مستقیم با نشریه(سامانه ایتا، سروش و بله): 09156228754

کدپستی: 9135914113

دورنگار: 38591116-051

Email:shamimenarjes@gmail.com

      www.shamimenarjes.com

Escort