دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
یکشنبه, 18 خرداد,1399

شال­گردن پاپيوني


شال­گردن پاپيوني

*پوررفيع

يك كلاف 100 گرمي

ميل شماره 5/2 3

2 دانه سر مي­اندازيم و مدل ابري يا همه از يك رو را مي­بافيم يعني اگر رج اول را از زير بافته‌ايم همه را از زير و اگر از رو بافته‌ايم همه را از رو مي‌بافيم و در هر رج از دو طرف يك دانه اضافه مي­كنيم تا دانه‌ها به 25 دانه برسد. 4‌سانتي­متر بدون زياد و كم­كردن مي­بافيم و بعد از هر طرف دانه كم مي­كنيم تا دانه‌ها به 15 دانه برسد. از هر طرف 4 دانه مي­گذاريم، بقيه را كور مي­كنيم و رج بعد همان دانه‌ها را سر مي­اندازيم و دوباره در هر رج از دو طرف دانه اضافه مي­كنيم تا دانه‌ها به 25 عدد برسد و به اندازه‌ي 30 سانتي­متر يا به اندازه‌ي دور گردن خود اندازه گرفته، مدل ابري يا همه را از يك رو مي­بافيم. وقتي شال به اندازه‌ي دور گردن رسيد، دوباره از دو طرف دانه كم مي­كنيم تا دانه­ها به 15 برسد و باز 4 دانه مي­گذاريم و بقيه را كور مي­كنيم و 4 دانه آخر را مي­بافيم و رج بعد را دوباره سر‌مي­اندازيم و باز از هر دو طرف در هر رج دانه اضافه مي­كنيم تا دانه­ها به 25 عدد برسد و دوباره از هر طرف دانه كم مي­كنيم. (البته بعد از بافت 4 سانتي­متر بدون كم يا زياد كردن) و از هر طرف كم ميكنيم تا 2 دانه بماند. دو دانه‌ي آخر را با هم كور ميكنيم.

گل روي شال­گردن

اين گل را با ميل شماره 3 قلاب ميبافيم. 5 زنجيره زده گرد ميكنيم، در آن پايه بلند مي زنيم تا پر شود. رج بعد 3 زنجيره زده پشت 3 پايه بلند كه رد كرديم پايه‌ي كوتاه ميزنيم تا تمام شود و در رج بعد دورن 3 زنجيره ها پايه مي زنيم پايه‌ي اول كمي كوتاهتر و پايههاي بعدي بلندتر؛ دوباره كوتاه يعني 5 پايه ميزنيم و به پشت پايهها با پايه‌ي كوتاه وصل ميكنيم تا به آخر. اين گل براي تزيين روي لباس، كلاه و شال مورد استفاده است.

شماره نشریه:  شمیم نرجس شماره 27


تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (832)

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

Escort